سیستم سازه نمایان

سیستم سازه نمایان (c) یکی از متداول ترین سیستم های سقف کاذب است که نصب آسان و قیمت مناسب از مزایای ان می باشد تایلهای سقف کاذب AMF بر روی شبکه های فلزی گالوانیزه ، که آویز این شبکه ها به سقف اصلی متصل شده است ، نصب میگردند. با جابجایی این تایلها دسترسی آسان به تاسیسات پشت سقف کاذب میسر می گردد. تایل های AMF با توجه به تنوع تولید در طرح و بافت سطح تایل گزینه های بی شماری را در اختیار طراحان قرار می دهد. الحاقاتی مانند نصب انواع چراغ، بلندگو، خروجی دستگاه تهویه، سیستم اطفا حریق و سیستم های مدار بسته به راحتی در سیستم سقف شبکه ای قلبل اجرا می باشند.