تایل های گچی آکوستیک
-تایل های ساده: تایل های گچی ساده فاقد خاصیت جذب صوت می باشند. این تایلها در دو نوع بدون روکش و روکش دار تولید و عرضه می گردند. تایل های بدون روکش دارای قابلیت رنگ آمیزی می باشند. تایل های با روکش p.v.c نیازی به رنگ آمیزی نداشته و بدیت ترتیب سرعت کار بالا مییرود. تایل ها با روکش آلومینیوم ( در پشت تایل) در مکانهایی که احتمال ریزش آب بر پشت تایل وجود دارد ( مانند محل عبور لوله های تاسیساتی ) و یا در محیط هایی که احتمال تعرق وجود دارد 0 مانند شرجی نظیر شمال یا جنوب کشور ) مورد استفاده قرار می گیرند. - تایل های آکوستیک: ویژگی اصلی تایل های آکوستیک، قابلیت جذب صوت بالای آنها می باشد. به همین دلیل سبب، این نوع تایل غالبا در ساختمان هایی نظیر سینماها، آمفی تئاترها و دفاتر کار مورد استفاده قرار می گیرد