- دیوار خارجی ساختمان -دیوار تاسیساتی - دیوار مقاوم در برابر اشعه ایکس - دیوارهای تزئینی ( دکوراتیو) -دیوارهای مقاوم در برابر حریق