مزایا دیوار های جدا کننده

دیوارهای جدا کننده ی کناف ، دیوار های غیر باربری هستند که برای تقسیم فضاهای داخلی ساختمان ساخته می شوند. این ساختمان شامل قابهای فولادی سبک ساخته شده بامقاطع Uو C بوده که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند لایه ، به وسیله پیچ مخصوص بر روی آنها نصب می شود .درزهای میان این صفحات به وسیله ی نوار و بتونه ی مخصوص درزگیری شده ، به نحوی که د رانتهای کار، سطحی یکپارچه و بودن درز که قابلیت رنگ آمیزی و کاشی کاری یا هر نوع پوشش نهایی دیگری خواهد داشت ، حاصل می گردد. فضای خالی داخل دیوار ، امکان استفاده از انواع عایق حرارتی و صوتی حرارتی و صوتی را فراهم نموده و همچنین عبور و دسترسی به تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را به راحتی میسر میسازد.